Organizare

Bogdan Stan - Presedinte

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

 

Florin Ionel Moise - Vicepresedinte

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

 

Silviu Ioan Popa - Secretar General

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Descarca Regulamentul complet
ALTE DOCUMENTE
 
 

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Ordinul preşedintelui A.N.I. nr.4.587/02.04.2018 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 7.962/2016

Structura organizatorică a A.N.I. – Anexa la Ordinul nr.4.587/02.04.2018 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate
 

Lista funcțiilor din cadrul Agenției Naționale de Integritate și a veniturilor salariale

 

Lista cuprinzând bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol și depuse la comisia de evaluare și inventariere din cadrul Agenției Naționale de Integritate, în anul 2017

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2017


Lista funcţiilor din cadrul Agenţiei şi a veniturilor salariale


Ordinul preşedintelui A.N.I. nr.1.288/01.02.2017 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 7.962/2016

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2016

Ordin nr. 12343/20.07.2016 privind modificarea și completarea Ordinului nr. 7962/04.05.2016 privind aprobarea R.O.F. a A.N.I. - Publicat în M.Of., Partea I, Nr. 645/23.08.2016

 

 

Structura organizatorică a A.N.I. – Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 12343/20.07.2016 privind modificarea și completarea Ordinului nr. 7962/04.05.2016 privind aprobarea R.O.F. a A.N.I. - Publicat în M.Of., Partea I, Nr. 645/23.08.2016


Ordin nr. 7962/04.05.2016 privind aprobarea R.O.F. a A.N.I. - Publicat în M.Of., Partea I, Nr. 429/08.06.2016

 

Structura organizatorică a A.N.I. – Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 7962/04.05.2016 privind aprobarea R.O.F. a A.N.I. - Publicat în M.Of., Partea I, Nr. 429/08.06.2016


Ordin nr. 15217/16.09.2015 privind modificarea R.O.F. a A.N.I. - Publicat în M.Of., Partea I, Nr. 764/14.10.2015

 

Structura organizatorică a A.N.I. – Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 15217/16.09.2015 privind modificarea R.O.F. a A.N.I. - Publicat în M.Of., Partea I, Nr. 764/14.10.2015

Ordin de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare a A.N.I.
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2015

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2014

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2013

 Alte documente:
Politica în domeniul securității informațiilor

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018