Proiecte

Proiecte cu finanţare din fonduri externe şi fişe de proiect aprobate spre evaluare

13 octombrie 2023, 09:30

Proiectul iMonitor - Îmbunătățirea eficienței aplicării legii prin unificarea analizei datelor privind achizițiile publice și a observatorilor civili

Număr proiect: 101103267   Apel: ISF-2022-TF1-AG-CORRUPT   Autoritatea de Finanțare: Comisia Europeană   Perioadă implementare: 2023

24 iunie 2020, 14:20

Proiect EMOD - „Dezvoltarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Integritate pentru eficientizarea fluxurilor interne de lucru și a modului de depunere a declarațiilor de avere și de interese în procesul electoral și anual”

Denumirea beneficiarului: Agenţia Naţională de Integritate. Obiectivul general al proiectului: Consolidarea capacității instituționale a Agenției Naț

29 august 2018, 14:00

LINC - creşterea capacităţii administraţiei publice centrale în prevenirea şi identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilitaţi si averi nejustificate”, cod MySMIS: 118824 / cod proiect: SIPOCA451

  Denumirea beneficiarului: Agenţia Naţională de Integritate implementează proiectul în parteneriat cu Transparency International Romania I Asociaţia

19 august 2016, 10:30

COMUNICAT DE PRESĂ privind susținerea din fonduri U.E. a proiectului retrospectiv “Sisteme informatice pentru managementul documentelor și pentru operațiunile administrative ale A.N.I.: SIMIDAI și ERP/ DMS"

                  Agenția Națională de Integritate, cu sediul în București, bd. Lascăr Catargiu nr. 15, sector 1, aduce la cunoștința opiniei public

15 iunie 2015, 12:20

Comunicat de presă privind finalizarea Proiectului „PREVENT – Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese in achizițiile publice”

București, 15.06.2015 Agenția Națională de Integritate a finalizat Proiectul „PREVENT – Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de

9 ianuarie 2014, 16:00

Comunicat de presă privind lansarea Proiectului „PREVENT – Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese in achizițiile publice”

 București, 09.01.2014  Agenția Națională de Integritate, cu sediul în București, B-dul Lascăr Catargiu nr. 15, sector 1, anunță lans