Proiecte

Proiecte cu finanţare din fonduri externe şi fişe de proiect aprobate spre evaluare

29 august 2018, 14:00

LINC - creşterea capacităţii administraţiei publice centrale în prevenirea şi identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilitaţi si averi nejustificate”, cod MySMIS: 118824 / cod proiect: SIPOCA451

  Denumirea beneficiarului: Agenţia Naţională de Integritate implementează proiectul în parteneriat cu Transparency International Romania I Asociaţia

19 august 2016, 10:30

COMUNICAT DE PRESĂ privind susținerea din fonduri U.E. a proiectului retrospectiv “Sisteme informatice pentru managementul documentelor și pentru operațiunile administrative ale A.N.I.: SIMIDAI și ERP/ DMS"

                  Agenția Națională de Integritate, cu sediul în București, bd. Lascăr Catargiu nr. 15, sector 1, aduce la cunoștința opiniei public

15 iunie 2015, 12:20

Comunicat de presă privind finalizarea Proiectului „PREVENT – Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese in achizițiile publice”

București, 15.06.2015 Agenția Națională de Integritate a finalizat Proiectul „PREVENT – Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de

9 ianuarie 2014, 16:00

Comunicat de presă privind lansarea Proiectului „PREVENT – Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese in achizițiile publice”

 București, 09.01.2014  Agenția Națională de Integritate, cu sediul în București, B-dul Lascăr Catargiu nr. 15, sector 1, anunță lans

10 decembrie 2013, 09:00

PREVENT - SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DE PREVENIRE A CONFLICTELOR DE INTERESE ÎN ACHIZIŢIILE PUBLICE

Titlul: ”PREVENT - Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese in achizitiile publice”  Domeniul de intervenţie: Programul O

19 octombrie 2010, 13:07

Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare şi analiză

Titlul: Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare şi analiză a documentelor în cadrul Agenţiei Naţionale de Int

19 octombrie 2010, 13:00

Dezvoltarea unui sistem integrat şi unitar de integritate în funcţia publică

Titlul: Dezvoltarea unui sistem integrat şi unitar de integritate în funcţia publică Domeniul de intervenţie: Programul Operaţional Dezvoltarea Capac

19 octombrie 2010, 12:49

FT 2007/19343.01.11/AC 19 - Îmbunătăţirea mecanismelor de verificare

Titlul proiectului: FT 2007/19343.01.11/AC 19 - Îmbunătăţirea mecanismelor de verificare a regimului incompatibilităţilor şi conflictelor de interese

19 octombrie 2010, 12:38

TF 2007/19343.07.01/IB/JH 23 TL - Consolidarea cadrului practic şi legal din România

Titlul proiectului: TF 2007/19343.07.01/IB/JH 23 TL - Consolidarea cadrului practic şi legal din România în domeniul recuperării bunurilor Finanţarea