Proiecte

FT 2007/19343.01.11/AC 19 - Îmbunătăţirea mecanismelor de verificare

19 octombrie 2010, 12:49

Titlul proiectului: FT 2007/19343.01.11/AC 19 - Îmbunătăţirea mecanismelor de verificare a regimului incompatibilităţilor şi conflictelor de interese la nivelul consiliilor locale/ consiliilor judeţene din România

Finanţarea proiectului: Proiect finanţat de către Comisia Europeană în cadrul Programului FACILITATEA DE TRANZIŢIE

Valoarea totală a proiectului:
353.559 Lei, aproximativ 82.223 Euro

Beneficiarii proiectului: Institutul pentru Politici Publice şi Agenţia Naţională de Integritate

Parteneri: Institutul pentru Politici Publice şi Agenţia Naţională de Integritate

Durata de implementare a proiectului: 9 luni

Perioada de implementare: 20 ianuarie 2010- 20 septembrie 2010

Obiectiv general al proiectului: este acela de a contribui, prin mijloace proprii, la promovarea transparenței și a integrității în administrația publică locală din România, respectiv la combaterea potențialelor surse de corupție reprezentate de incompatibilități/conflicte de interese ale aleșilor locali.

• Identificarea și promovarea bunelor practici europene în materia prevenirii/combaterii/eliminării incompatibilităților și conflictelor de interese drept potențiale surse de corupție în activitatea aleșilor locali;

• Eficientizarea activității curente de cercetare/identificare a conflictelor de interese și incompatibilităților exercitată de Agenția Naționala de Integritate, printr-o mai stransă colaborare cu societatea civilă;

• Promovarea unor instrumente eficiente de verificare a regimului incompatibilităților și conflictelor de interese în rândul aleșilor locali.

Activităţi:

• organizarea grupului de lucru al proiectului, diviziunea responsabilităţilor şi elaborarea metodologiei de documentare alternativă a conflictelor de interese/ incompatibilităţilor la nivelul eşantionului de consilieri judeţeni/ locali stabilit;

• documentarea încrucişată a integrităţii/ transparenţei în ceea ce priveşte declararea intereselor şi identificarea potenţialelor cazuri de conflicte de interese/incompatibilităţi la nivelul eşantionului de consilieri judeţeni/locali;

• vizite de lucru pentru investigarea a 5 studii de caz;

• organizarea unei conferinţe regionale pe tema mijloacelor eficiente de combatere a corupţiei la nivelul oficialilor aleşi, cu o participare a minimum 3 reprezentanţi din state membre;

• elaborarea Ghidului Practic – Metode eficiente de identificare a stărilor de incompatibilitate / conflictelor de interese la nivelul aleşilor locali – util în activitatea de investigaţie a Inspecţiei de Integritate din cadrul ANI şi prezentarea sa în cadrul unui seminar intern cu inspectorii de integritate.Back

9.847.977

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 16.08.2021