Proiecte

COMUNICAT DE PRESĂ privind susținerea din fonduri U.E. a proiectului retrospectiv “Sisteme informatice pentru managementul documentelor și pentru operațiunile administrative ale A.N.I.: SIMIDAI și ERP/ DMS"

19 august 2016, 10:30
     
            Agenția Națională de Integritate
, cu sediul în București, bd. Lascăr Catargiu nr. 15, sector 1, aduce la cunoștința opiniei publice susținerea din fonduri U.E. a proiectului retrospectiv Sisteme informatice pentru managementul documentelor și pentru operațiunile administrative ale A.N.I.: SIMIDAI și ERP/ DMS”, cod SMIS 59932. Proiectul este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa Prioritară 3 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public, Domeniul major de intervenție Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice moderne, Operațiunea Proiecte Retrospective .

Valoarea totală a proiectului este de 26.953.300,27 Lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 22.244.495,25 Lei.

Proiectul a fost implementat de Agenția Națională de Integritate astfel:

1.       Sistemul informatic SIMIDAI

Sistemul informatic a fost implementat în cadrul unui acord cadru de servicii, derulat în perioada 19.10.2009 – 19.10.2013. Dezvoltarea și implementarea sistemului informatic SIMIDAI s-a derulat în perioada 20.10.2009 – 31.08.2010, fiind dat în funcțiune efectiv începând cu 01 septembrie 2010. Serviciile (administrare și mentenanță) aferente și sustenabilității sistemului informatic au continuat în baza aceluiași acord cadru, până în 2013.

2.       Sistemul informatic ERP/ DMS

Sistemul informatic a fost implementat în două etape:

a. O etapă de achiziționare a infrastructurii hardware;

b. O etapă de implementare (analiză, dezvoltare, configurare, testare și punere în funcțiune) a soluției informatice.

Astfel, perioada de implementare a sistemului informatic a fost 08.12.2011 – 31.12.2012, sistemul devenind operațional de la 01.01.2013. Serviciile aferente sustenabilității sistemului informatic au fost asigurate anual, prin încheierea de contracte de servicii anuale.

 

Scopul prezentului proiect îl constituie efici