Proiecte

TF 2007/19343.07.01/IB/JH 23 TL - Consolidarea cadrului practic şi legal din România

19 octombrie 2010, 12:38

Titlul proiectului: TF 2007/19343.07.01/IB/JH 23 TL - Consolidarea cadrului practic şi legal din România în domeniul recuperării bunurilor

Finanţarea proiectului: Proiect finanţat de către Comisia Europeană în cadrul Programului FACILITATEA DE TRANZIŢIE

Valoarea totală a proiectului:
1.143.800 Lei, aproximativ 266.000 Euro

Autoritate de implementare: Ministerul Public

Beneficiari: Ministerul Public, Ministerul Justiţiei, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Agenţia Naţională de Integritate, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Garda Financiară.

Parteneri: Northern Ireland Public Sector Enterprises Limited (NI-CO), Police Service of Northern Ireland (PSNI) şi Crown Prosecution Service (CPS).

Durata de implementare a proiectului: 6 luni

Perioada de implementare: 15 ianuarie - 15 iunie 2010

Obiectiv general al proiectului: întărirea eficienţei cooperării naţionale şi internaţionale a instituţiilor sistemului judiciar român în domeniul recuperării bunurilor rezultate din infracţiuni generatoare de câştiguri substanţiale, în special trafic de persoane, trafic de droguri, fraudă, corupţie şi spălare de bani.

• Eficientizarea luptei împotriva infracționalității crimei economice și financiare și a crimei organizate;

• Consolidarea eficienței sistemului judiciar în cadrul cooperării naționale și internaționale în domeniul recuperării activelor în legătură cu infracțiuni de natură a genera profituri substanțiale, în principal traficul de persoane, traficul de droguri, frauda, corupția și infracțiunile de spălare de bani;

• Întărirea capacității autorităților române pentru asigurarea recuperării activelor provenite din infracțiuni;

• Înființarea Biroului Român de Recuperare a Activelor (RARO) care operează în conformitate cu cele mai bune practici UE și care cooperează în mod efectiv cu alte state membre UE.

Activităţi:

• analiza instrumentelor operaţionale şi a mecanismelor de îngheţare, sechestru sau confiscare a bunurilor existente în vederea identificării potenţialului şi blocajelor în materia recuperării bunurilor, mai ales la nivelul cooperării internaţionale;

• analiza comparativă a legislaţiei româneşti şi europene în domeniu, formularea de propuneri cu scopul adaptării cadrului legal românesc;

• elaborarea unui manual de bune practici la nivel naţional şi internaţional;

• organizarea unei vizite de studiu în Statul Membru partener (Marea Britanie) la instituţii similare pentru 14 specialişti români (procurori, poliţişti, experţi şi judecători) + 1 manager de proiect;

• organizarea a 5 ateliere de lucru x 3 zile/ atelier pentru aprox. 75 specialişti (poliţişti, procurori, experţi, judecători) din cadrul tuturor instituţiilor beneficiare.Back

7.775.197

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 15.06.2020