Comunicat - conflict de interese administrativ și penal - ȚIUDIC PAVEL, primar

11 iunie 2014, 10:00
Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă și penală în cazul lui ȚIUDIC PAVEL, Primar al Comunei Repedea, Jud. Maramureș.
ȚIUDIC PAVEL a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă și penală, întrucât, în calitate de primar, a emis dispoziții prin care și-a angajat fiicele și ginerele în cadrul Primăriei Comunei Repedea, Jud. Maramures, și a semnat contractele individuale de muncă ale acestora.

 Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către ȚIUDIC PAVEL a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută și pedepsită de art. 301 din Codul Penal al României.
Astfel, ȚIUDIC PAVEL a încălcat dispozițiile art. 75, alin. (1), lit a) din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv”, dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Primarii […] sunt obligaţi să nu emită […] o dispoziţie […] care produce un folos material pentru […] rudele sale de gradul I”, precum șidispozițiile art. 301 din Codul Penal al României, potrivit cărora „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. ȚIUDIC PAVEL a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
Menționăm faptul că Agenția Națională de Integritate a mai constatat în cazul lui ȚIUDIC PAVEL și existența stării de incompatibilitate (http://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?Action=1&NewsId=1334¤tPage=29&M=NewsV2&PID=20).
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.
„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 11 iunie 2014

Related news: Back

10.831.615

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 27.07.2022