Comunicat - incompatibilitate - ȘTEF MIHAI ADRIAN, Președintele Consiliului Județean Satu Mare

21 martie 2014, 08:00

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui ȘTEF MIHAI ADRIAN, Președintele Consiliului Județean Satu Mare (mandatul 2012 - 2016) și fost Vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare (mandatul 2008 - 2012), ca urmare a deținerii simultate de funcții și calități.  

În perioada exercitării mandatului de Vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare, ȘTEF MIHAI ADRIAN a deținut și funcția de administrator al S.C. STEF & CO S.R.L. (21 iunie 2008 - 21 aprilie 2009) și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul STEF MIHAI ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ (21 iunie 2008 - 18 iunie 2012).

       De asemenea, în perioada exercitării mandatului de Președinte al Consiliului Județean Satu Mare, ȘTEF MIHAI ADRIAN a deținut, simultan, atât funcția de președinte, cât și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul STEF MIHAI ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ (în perioada 18 iunie 2012 - 30 mai 2013).

Astfel, ȘTEF MIHAI ADRIAN a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „[…] Funcţia de […] preşedinte și vicepreședinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu […] funcția de […] administrator […] la societățile comerciale […] calitatea de comerciant persoană fizică”.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 21 martie 2014


Related news: Back

10.254.019

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 11.01.2022