Comunicat - incompatibilitate, conflict de interese administrativ și penal - opt aleși locali

6 septembrie 2013, 08:00
Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate, precum și existența conflictului de interese de natură administrativă și penală, în cazul lui ȚIUDIC PAVEL(Primar al Comunei Repedea, Jud. Maramureș), DRAGOMIR TRAIAN (Primar al Comunei Ciocârlia, Jud. Constanța), IANCU SIMION SIMI (fost Primar al Orașului Oțelu Roșu, Jud. Caraș-Severin), CÂRJA IOAN GABRIEL (Viceprimar al Comunei Șicula, Jud. Arad), SFETCU AUREL (Viceprimar al Comunei Malovăț, Jud. Mehedinți),MAIOR CLAUDIU(fost Viceprimar al Municipiului Târgu-Mureș, Jud. Mureș), GHEORGHE MOISĂ (Consilier local în cadrul C.L. al Comunei Fîrliug, Jud. Caraș-Severin) și BĂZĂVAN DUMITRU (Consilier local în cadrul C.L. al Comunei Malovăț, Jud. Mehedinți).

Starea de incompatibilitate și cea de conflict de interese au intervenit ca urmare a exercitării simultane a mai multor funcții și calități, precum și a adoptării unor decizii prin care s-a realizat un folos material pentru sine, soț sau rudele sale de gradul I ori pentru un afin până la gradul II inclusiv, astfel:
 
1)
ȚIUDIC PAVEL s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 iunie 2008 – 25 iunie 2012, întrucât a deținut, simultan, funcția de Primar al Comunei Repedea, Jud. Maramureș, și funcția de administrator al S.C. Tiudic S.R.L. Astfel, ȚIUDIC PAVEL nu a respectat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de primar [...] este incompatibilă cu funcţia de […] administrator [...] la societăţile comerciale [...]”.
 
 2)
DRAGOMIR TRAIAN s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 18 iunie 2008 – 27 martie 2013, întrucât a deținut, simultan, funcția de Primar al Comunei Ciocârlia, Jud. Constanța, și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul DRAGOMIR TRAIAN (DRAGOMIR) ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ. Astfel, DRAGOMIR TRAIAN nu a respectat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de primar și viceprimar [...] este incompatibilă cu [...] calitatea de comerciant persoană fizică”.

3)
IANCU SIMION SIMI a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă și penală, întrucât, în timpul exercitării mandatului de Primar al Orașului Oțelu Roșu, Jud. Caraș-Severin, având un interes personal de natură patrimonială în calitate de Președinte al Comisiei de repartizare a locuințelor de tip A.N.L., a stabilit comisia și atribuțiile ce îi revin acesteia în vederea repartizării locuințelor, persoana evaluată regăsindu-se, ulterior, printre persoanele beneficiare de locuință.
 
Astfel,IANCU SIMION SIMI nu a respectat dispozițiileart. 75, alin. (1) din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine [...]”, precum și art. 2531 din Codul Penal al României, potrivit cărora „Fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv [...] se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durata maximă”.
 
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către IANCU SIMION SIMI a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 2531 din Codul Penal al României.
 
4) CÂRJA IOAN GABRIEL se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 11 noiembrie 2011, întrucât exercită, simultan, funcția de Viceprimar al Comunei Șicula, Jud. Arad, și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul CÂRJA A. IOAN – GABRIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ. Astfel, CÂRJA IOAN GABRIEL nu a respectat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de primar și viceprimar [...] este incompatibilă cu [...] calitatea de comerciant persoană fizică”.
 
5)SFETCU AUREL a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă și penală, întrucât, în timpul exercitării mandatului de Viceprimar al Comunei Malovăț, Jud. Mehedinți, a luat parte la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Malovăţ privind concesionarea/arendarea suprafeței de pășune/izlaz comunal al Comunei Malovăț pentru anul 2010, având un interes personal de natură patrimonială pentru sine şi soţia sa în problema supusă dezbaterilor, respectiv încheierea și derularea contractului de arendă încheiat între Primăria Comunei Malovăț și soția acestuia.
 
Astfel, S