COMUNICAT - Incompatibilitate – 2 funcționari publici

12 aprilie 2019, 16:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a 2 foști și actuali funcționari publici, după cum urmează:

 

1. CIRIPAN JEAN VALERIU,
Funcționar public în cadrul Primăriei Municipiului Slobozia, Județul Ialomița

INCOMPATIBILITATE
În perioada 2007 – 2017 a desfășurat activități remunerate în calitate de expert judiciar în cadrul Biroului Local pentru Expertize Judiciare Tehnice și Contabile de pe lângă Tribunalul Ialomița, activități care se află în legătură cu atribuțiile exercitate ca funcționar public (referent de specialitate în cadrul compartimentului Patrimoniu), potrivit fișei postului.

 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 96 din Legea nr. 161/2003.

2. LUNGU ROMEO DANIEL,
fost Funcționar public de conducere în cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Buzău, Județul Buzău

INCOMPATIBILITATE
În perioada 01 aprilie 2013 – 20 aprilie 2016 a deținut și exercitat simultan funcția publică de conducere de director executiv și calitatea de membru în Consiliul de administrație al unei societăți comerciale, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

 
         Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

            
             
Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

 
            
· art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: […] c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public […]”;


            · art. 96 din Legea nr. 161/2003,
potrivit căruia (1) Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de act