COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese administrativ – 3 funcţionari publici

16 martie 2018, 10:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflict de interese de natură administrativă în cazul a trei foști și actuali funcționari publici, după cum urmează:

 

 

 1.  PLATON – GEORGIȚĂ VIRGINIA, fost șef al Serviciului Financiar al Inspectoratului Teritorial de Muncă Bistrița – Năsăud

 

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

 

În perioada exercitării funcției publice de conducere de șef Serviciu economic în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bistrița – Năsăud, a semnat mai multe documente (referat,  ordin de plată, ordonanțare de plată, două comenzi,  cerere de admitere la finanțare a investițiilor și cerere) aferente contractului de vânzare – cumpărare încheiat între Inspectoratul Teritorial de Muncă și S.C. Elcom Internațional S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia soțul persoanei evaluate deține calitatea de asociat), încălcând astfel dispozițiile art. 70, art. 71 şi art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

    2. ABUZILOAE PAUL, consilier în cadrul Direcției pentru Agricultură Botoșani

INCOMPATIBILITATE

În perioada 20 mai 2011 – 05 decembrie 2012, a deținut și exercitat simultan funcția de consilier în cadrul Direcției de Agriculturã Botoșani și calitatea de prestator în cadrul RGIC Consultanțã S.R.L., încãlcând astfel dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.