Comunicat - Incompatibilitate - HORJ LUPU, fost Consilier local - C.L. Oraș Borșa, Jud. Maramureș

13 iunie 2013, 12:57

Agenția Națională de Integritate a constatat faptul că HORJ LUPU, fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Borșa, Jud. Maramureș, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada august 2009 - iunie 2012, întrucât a emis un contract comercial de furnizare de produse, în sumă de 9.324,8 Lei, între S.C. Horber S.R.L. (societate deținută de HORJ LUPU) și Primăria Orașului Borșa.

Astfel, HORJ LUPU nu a respectat dispozițiile art. 90, alin. 1 din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Consilierii locali […] care au funcţia de […] administrator […] precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat […] nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte […]”.

HORJ LUPU a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. HORJ LUPU a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […].

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 13 iunie 2013


Related news: Back

7.709.970

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 06.09.2019