COMUNICAT privind termenul limită de depunere a declarațiilor de avere și de interese

6 iunie 2023, 11:25
Joi, 15 iunie 2023, este data limită până la care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 (bit.ly/3MSi3Wj), pot depune declarațiile de avere și de interese anuale.

Persoanele prevăzute de lege au obligația de a completa și depune declarațiile de avere și de interese în format electronic, exclusiv prin intermediul platformei e-DAI, disponibilă pe pagina de Internet a Agenției (https://dai.integritate.eu/).

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 182/2022, deponenții completează, depun și transmit declarații de avere și de interese certificate fie cu semnătură electronică calificată, fie cu semnătură olografă, exclusiv prin sistemul electronic e-DAI.

Menționăm faptul că Agenția Națională de Integritate nu mai primește declarații de avere și de interese în format hârtie, iar toate declarațiile depuse astfel vor fi restituite destinatarilor, considerându-se a fi nedepuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare

Agenția Națională de Integritate pune la dispoziția deponenților Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese, disponibil pe pagina de internet a Agenției (bit.ly/3WY3Z2k).
 
Legături utile:

·         Platforma e-DAI:  https://dai.integritate.eu/
·         Manualul de utilizare al persoanei responsabile (PR): https://dai.integritate.eu/docs/manual_pr.pdf  
·         Manualul de utilizare al deponentului (D): https://dai.integritate.eu/docs/manual_deponent.pdf
·         Video de prezentare a procesului de digitalizare DA/DI: bit.ly/43pYWtF
·         Canal de Youtube ANI: bit.ly/3qrgqrh

Tutoriale video: https://dai.integritate.eu/video.html


 
Date de contact:
 
Probleme tehnice aplicație e-DAI
Telefon:+40372 06 98 66
 
Privind modalități de completare DA/DI