Incidente de integritate – 12 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

16 martie 2022, 11:15
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 12 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:
 
POP SIMION,   
Primar al Com. Secaș, Jud. Timiș
 
 
SESIZARE PARCHET

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către POP SIMION a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul penal (text în vigoare până la data de 28.07.2017), întrucât, în anul 2017, în calitate de primar al comunei Secaș a emis două certificate, în baza cărora a fost înscrisă în Cartea funciară posesia exercitată de către POP Simion și soția sa, asupra terenurilor în suprafață de 3.151 mp și respectiv 2.878 mp situate în loc. Crivobara, jud. Timiș.
 
În același timp, în calitate de primar al comunei Secaș a elaborat Proiectul de Hotărâre privind închirierea pășunilor din comună, Hotărâre ce a fost adoptată la data de 31 martie 2017 de către C.L. Secaș (în forma propusă de inițiator), în baza căreia a fost încheiat Contractul privind închirierea unei suprafețe de pajiști aflate în proprietatea comunei Secaș, între Primăria comunei Secaș, reprezentată legal prin viceprimar (în calitate de locator) și Întreprinderea Individuală a soției persoanei evaluate (în calitate de locatar).
BISERICĂ NICU, 
Primar al Com. Gura Ialomiței, Jud. Ialomița și fost viceprimar
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 noiembrie – 31 decembrie 2020 întrucât a exercitat simultan cu funcția de viceprimar al comunei Gura Ialomiței și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul unei societății comerciale, încălcând astfel prevederile art. 87, alin. (1), lit. c) și prevederile art. 91, alin. (3) din Legea nr. 161/2003 .
CHIRCIU GHEORGHE, 
Consilier local în cadrul C.L. al Com. Oltina, Jud. Constanța și fost primar
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
 
În perioada exercitării mandatului de primar, a semnat acte administrative care au produs un folos material pentru sine. Astfel, persoana evaluată a obținut în baza acestor acte administrative subvenții APIA în sumă totală de 51.030 Lei), încălcând astfel prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.