COMUNICAT DE PRESĂ AL CONSILIULUI NAȚIONAL DE INTEGRITATE

7 iunie 2021, 18:00
          Consiliul Național de Integritate, întrunit în ședința publică de astăzi, 07 iunie 2021, a verificat, în temeiul prevederilor art. 21 din Legea nr. 144/ 2007 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor art. 8, alin. 1 lit. b) din Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate, îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 19 alin. (2) din Legea nr. 144/ 2007 republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către candidatul înscris la concursul pentru ocuparea funcției de Președinte al Agenției Naționale de Integritate.
           
      Urmare a verificării îndeplinirii condițiilor, Consiliul Național de Integritate a declarat „admis” dosarul depus de candidatul Florin-Ionel MOISE la concursul pentru ocuparea funcției de Președinte al Agenției Naționale de Integritate.
 
          Având în vedere prevederile art. 8, lit. e) din Regulamentul de desfășurare a concursului, Consiliul a publicat astăzi, 07 iunie 2021, pe pagina de internet a Agenției,precum și la locul prevăzut în anunțul de concurs pentru depunerea dosarelor de candidatură, Procesul-verbal privind verificarea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcției de Președinte al A.N.I.
 
         În continuare, candidatul declarat „admis” va susține proba scrisă în ziua luni, 14 iunie 2021, ora 12.00, la sediul Agenţiei Naţionale de Integritate din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Sector 1, București.
 
 
CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE
 

Related news: Back

10.715.273

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 27.07.2022