COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese administrativ – 2 persoane cu funcție de conducere din sistemul medical

8 aprilie 2021, 09:00
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese de natură administrativă în cazul a două persoane cu funcție de conducere din sistemul medical, după cum urmează:

BOIȘTEANU DANIELA,
Șef de secție în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași, Județul Iași
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada 31 august 2017 – 21 martie 2018 a exercitat simultan funcția de șef de secție în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași și o funcţie în una dintre structurile de conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti (respectiv funcţia de membru al Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Elena Doamna” Iași).
 
Persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006 (în vigoare începând cu data de 22.11.2016).
BĂȚAGA TIBERIU,
Șef al Secției Clinice Ortopedie și Traumatologie în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
 
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada 22 noiembrie 2016 – 21 iulie 2020, în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, unde persoana evaluată exercită funcția de șef secție al Secției Clinice Ortopedie și Traumatologie, soția acestuia deține funcția de șef secție al Secției Clinice Gastroenterologice.
 
Persoana evaluată a încălcat dispozițiile dispozițiile, art. 178, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 95/2006, coroborat cu art. 185, alin. (15) din același act normativ.
 
Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.Persoanele evaluate audepus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
 
Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:
 
-          art. 178, alin. (1), lit. d) și alin. (2), lit. b) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „(1) Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: […] d) exercitarea unei activităţi sau a unei funcţii de membru în structurile de conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti (...) (2) Constituie conflict de interese: (...) b) deținerea de către soțul/soția, rudele managerului ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai acestuia a funcției de membru în comitetul director, șef de secție, laborator sau serviciu medical sau a