COMUNICAT – Rezultatele sistemului PREVENT în anul 2020

22 februarie 2021, 09:00
 
Rezultate în trimestrul IV 2020
 
În perioada octombrie – decembrie 2020, Agenția Națională de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, în vederea prevenirii conflictului de interese, un număr de 5.429 proceduri de achiziție publică.

Dintre aceste proceduri, aproximativ 17% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, aproximativ o treime din totalul procedurilor conțin 17.769 de contracte subsecvente (loturi).

Mai mult decât atât, în aceeași perioadă au fost emise trei avertismente de integritate în valoare totală de 12,6 milioane lei (aprox. 2.5 milioane euro).

În analiza PREVENT au fost luate în considerare date și informații cu privire la 1.305 autorități contractante, 7.650 de operatori economici și 162.516 persoane, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai ofertanților. 
 
 
Rezultate în anul 2020
 

În perioada ianuarie – decembrie 2020, Agenția Națională de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, în vederea prevenirii conflictului de interese, un număr de 19.140 proceduri de achiziție publică.
 
Dintre aceste proceduri, aproximativ 18% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, aproximativ o treime din totalul procedurilor conțin 78.609 contracte subsecvente (loturi).
 
Mai mult decât atât, în aceeași perioadă au fost emise 10 avertismente de integritate în valoare totală de 54,3 milioane lei (aprox. 11,1 milioane euro).

  
Rezultate în perioada 20 iunie 2017 – 31 decembrie 2020


Prin intermediul sistemului PREVENT, Agenția Națională de Integritate a emis, în perioada 20 iunie 2017 – 31 decembrie 2020, 127 avertismente de integritate pentru potențiale conflicte de interese în proceduri de achiziție publică în valoare totală de peste 1,33 miliarde lei (peste 274 milioane euro).

Potențialele conflicte de interese semnalate de sistem se referă la proceduri de achiziție publică derulate de autorități contractante reprezentând ministere, instituții publice de la nivel central și local, unități administrativ-teritoriale, regii autonome, precum și companii/societăți comerciale la care statul este acționar majoritar.

Dintre acestea, în aproximativ 98% din cazuri, conducătorii autorităților contractante au înlăturat cauzele care generau conflictele de interese, iar în două cazuri, ANI a declanșat din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, întrucât aceste cauze nu au fost eliminate. Într-un caz pentru care s-a emis avertisment de integritate, Agenția Națională de Integritate va proceda la aplicarea art. 9 din Legea nr. 184/2016, în situația în care nu va fi înlăturată cauza conflictului de interese.

Potrivit art. 9 din Legea nr. 184/2016: „Neluarea de măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau necompletarea formularului de integritate potrivit art. 6 alin. (4) declanşează din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, după finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv cu privire la persoanele faţă de care sunt incidente prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.

În perioada de referință, sistemul PREVENT a analizat, cu scopul de a detecta potențiale conflicte de interese, 62.495 proceduri de achiziție publică. Dintre acestea, aproximativ 15% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, o treime dintre aceste proceduri conțin un număr total de 273.543 contracte subsecvente (loturi).

De asemenea, în 61 de situații, ANI a notificat Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) pentru posibile nereguli în procedurile de achiziție publică, rezultate în urma activității de analiză a PREVENT.
 
 
Ce este și cum funcționează sistemul PREVENT
 
Sistemul PREVENT a fost lansat la sfârșitul lunii iunie 2017 cu scopul de a preveni conflictele de intere