COMUNICAT - privind măsurile dispuse de ANI pentru asigurarea integrității în faza post-electorală

9 decembrie 2020, 16:30
În contextul alegerilor parlamentare care au avut loc în data de 06 decembrie 2020, Agenția Națională de Integritate aduce la cunoștința persoanelor care au fost alese să ocupe o funcție eligibilă, o serie de informații utile privind respectarea cadrului legal de integritate:
 
· Prevenirea incidentelor de integritate

În vederea respectării regimului juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese, persoanele interesate au posibilitatea de a consulta Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese (https://bit.ly/2Xgwite), precum și secțiunea de întrebări frecvente (https://bit.ly/2VVpDTJ), disponibile pe pagina de Internet a Agenției.

De asemenea, în situația în care este necesară oferirea asistenței de specialitate în ceea ce privește regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese, persoanele interesate se pot adresa Agenției la adresa de e-mail ani@integritate.eu, pentru solicitarea unui punct de vedere.
 
      · Depunerea declarațiilor de avere și de interese

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 176/2010, membrii Senatului și ai Camerei Deputaților au obligația de a depune declarațiile de avere și de interese, în termen de 30 de zile de la data validării mandatului,la persoana desemnată de secretarul general al Camerei din care aceștia fac parte.
Pentru completarea conformă a declarațiilor de avere și de interese, persoanele interesate au posibilitatea de a consulta Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese (https://bit.ly/2QBGjyA).

Totodată, pentru facilitarea procesului de completare a declarațiilor, Agenția Națională de Integritate recomandă utilizarea formularelor electronice ale declarațiilor de avere și de interese, disponibile pe pagina de Internet a Agenției, la secțiunea “Formulare” (https://bit.ly/2KeSv6W). Ghidul de utilizare a formularelor electronice poate fi descărcat la adresa: https://bit.ly/2XarsO3.

Persoanele interesate se pot adresa Agenției, în vederea clarificării aspectelor referitoare la modalitatea de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese, la numărul de telefon 0372.06.98.69 sau la adresa de e-mail CompletareDAI@integritate.eu.

Atragem atenția asupra dispozițiilor art. 29, alin. (1) din Legea nr. 176/2010, potrivit cărora „Nedepunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese în termenele prevăzute de prezenta lege, precum și nedeclararea, în declarația întocmită potrivit anexei nr. 1, a cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Agenția poate declanșa din oficiu procedura de evaluare”.
 

· Renunțarea la funcția care atrage starea de incompatibilitate

De asemenea, pentru a evita o posibilă situație de incompatibilitate, facem cunoscute dispozițiile art. 17, alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, potrivit cărora „Deputatul sau senatorul care, la data intrării în exercițiul mandatului, se află în una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute în prezentul statut sau în alte legi speciale are la dispoziție un termen de 15 zile pentru a notifica Biroul permanent al Camerei din care face parte cu privire la starea sa de incompatibilitate. După expirarea acestui termen, deputatul sau senatorul va opta, în termen de 30 de zile, între mandatul de deputat sau de senator și funcția ori funcțiile incompatibile, demisionând potrivit opțiunii sale (...) ”.
 

· Secțiunea „INTERDICȚIE 3 ANI”

Totodată, Agenția a actualizat secțiunea privind persoanele care au interdicția de a ocupa o funcție aleasă timp de 3 ani, conform art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176/201