COMUNICAT - Incompatibilitate şi conflict de interese administrativ - 7 aleși locali

6 octombrie 2020, 15:25
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate sau conflictul de interese administrativ în cazul a șapte persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:
 
1. ALBU LIVIU ALEXANDRU,
Viceprimar al Comunei Lipovu,
Județul Dolj
INCOMPATIBILITATE
Începând cu data de 23 iunie 2016 exercită simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică – titular întreprindere individuală.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003 și nu a respectat dispozițiile art. 91, alin. (3) teza I din același act normativ.
2. CIAUȘ TITUS,
Viceprimar al Comunei Vernești,
Județul Buzău
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de viceprimar, a emis și semnat la data de 11 septembrie 2017 o dispoziție prin care a fost numit coordonator activități proiect în cadrul proiectului „Procomunitate-măsuri integrate pentru incluziunea socială a comunității rome din Candești” finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, încălcând astfel dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
3. LUCIAN CONSTANTIN,
Viceprimar al Comunei Nicolae Bălcescu,
Județul Constanța
INCOMPATIBILITATE
În perioada 01 mai – 31 iulie 2019, simultan cu exercitarea mandatului de viceprimar, a desfășurat activități remunerate în cadrul unei societăți comerciale, în baza unui contract civil, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003.
                 
4. BAIA ADRIAN CLAUDIU,
Viceprimar al Comunei Cenei,
Județul Timiș