COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese administrativ – 7 aleși locali

13 mai 2020, 09:00
 
 
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese în materie administrativă în cazul a 7 aleși locali, după cum urmează:
 
 
1. TĂNASE CONSTANTIN,  
Primar al Comunei Joița, Județul Giurgiu
 
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea mandatului de primar, a emis și semnat în data de 27 aprilie 2017 o dispoziție prin care a fost acordat sporul de dispozitiv de 25%, la indemnizația proprie.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și ale art. 76 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 57, alin. (5) din Legea nr. 215/2001, dispoziţii legale în vigoare în perioada evaluată.
 
2. MIRCESCU MIRCEA, 
Viceprimar al Orașului Ianca,  
Județul Brăila
 
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea mandatului de viceprimar (2016 – 2020), a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local Ianca din data de 31 mai 2017, în urma căreia a fost încheiat un contract de închiriere între Consiliul Local și o societate comercială (în cadrul căreia soția persoanei evaluate deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator), având ca obiect închirierea unui teren din domeniul privat al orașului.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 75 și 77 din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05 iulie 2019), ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 (în vigoare până la data de 05 iulie 2019), coroborate cu dispozițiile art. 228, alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 (în vigoare începând cu data de 05 iulie 2019) .
 
3. ILIE MARIA, 
fost Viceprimar și actual Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Sălcioara, Județul Ialomița