COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese administrativ – Un funcționar public și o persoană cu funcție de conducere din sistemul medical

17 decembrie 2019, 14:00
 
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul unui funcționar public și a unei persoane cu funcție de conducere din sistemul medical, după cum urmează:
 
 
1. VASILOE IULIANA, 
Funcționar public în cadrul Primăriei Comunei Gura Vadului,
Județul Prahova
INCOMPATIBILITATE
În perioada deținerii funcției publice de inspector de cadastru în cadrul Primăriei comunei Gura Vadului (2010 - 2018) a exercitat și activități de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei în sectorul privat, activități care sunt în legătură directă cu atribuţiile exercitate ca funcționar public.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
 
2. POP OVIDIU LAUREAN,  
fost Medic Șef Serviciu în cadrul Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea, Județul Bihor
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului, a participat la ședința Consiliului de Administrație din data de 27 septembrie 2018 și a votat împotriva desființării Serviciului de Anatomie patologică, în cadrul căruia persoana evaluată deținea funcția de medic primar și pe cea de medic șef serviciu.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 178, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 95/2006, coroborate cu dispozițiile art. 187, alin. (13) din același act normativ.
 
 
Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
 
Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:
 
· art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercet