COMUNICAT - Incompatibilitate – Doi funcționari publici

27 noiembrie 2019, 09:00
 
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a doi funcționari publici, după cum urmează:
 
 
1. GHIȚĂ MARINELA, 
Funcționar public în cadrul Direcției de Protecție Socială Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea
INCOMPATIBILITATE
În perioada 01 ianuarie 2014 – 30 octombrie 2016 a deținut și exercitat simultan funcția publică de consilier în cadrul Direcției de Protecție Socială Râmnicu Vâlcea și calitatea de expert contabil judiciar în cadrul Biroului Local de Expertize Judiciare Tehnice și Contabile de pe lângă Tribunalul Vâlcea, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.
 
2. ȘCHIOP BOGDAN IONUȚ, 
Funcționar public în cadrul Primăriei Municipiului Salonta, Județul Bihor
INCOMPATIBILITATE
În perioada 19 septembrie 2018 – 15 mai 2019a deținut simultan funcția de Arhitect – Șef în cadrul Primăriei Salonta, Județul Bihor și pe cea de arhitect de clădiri în cadrul unei societăți comerciale, funcție care este în legătură indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, potrivit fişei postului, încălcând astfel dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
 
 
Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
 
Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:
 
· art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice […]”;
 
· art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”.
 
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnități