COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese administrativ – 3 aleși locali

10 iulie 2019, 09:00
 
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul a 3 aleși locali, după cum urmează:
 
 
1. NEAG FLORIN,
 Consilier Județean în cadrul Consiliului Județean Sibiu,
 Județul Sibiu
 INCOMPATIBILITATE
Începând cu data de 10 iunie 2017 exercită simultan funcția de consilier județean și pe cea de director general adjunct în cadrul unei societăți comerciale, având ca acționar unic Consiliul Local Mediaș, în cadrul căreia a realizat venituri în valoare de 90.039 lei. 
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 și nu a respectat dispozițiile art. 91, alin. (3), teza 1 din același act normativ.
 
2. SĂLĂGEAN VALER, 
Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Mociu, Județul Cluj
 INCOMPATIBILITATE
În perioada octombrie 2016 – noiembrie 2018, două societăți comerciale în cadrul cărora persoana evaluată a deținut funcția de administrator, respectiv calitatea de asociat, au desfășurat operațiuni comerciale cu Comuna Mociu, județul Cluj, prin emiterea unui număr de 16 facturi fiscale, în valoare de 52.150,37 lei.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
 
3. URSACHE IONELA, 
Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni,
Județul Iași
 CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local din data de 28 mai 2017 privind aprobarea colaborării între Consiliul Local și Centrul Diecezan Caritas Iași, în vederea încheierii unui contract de furnizare a serviciilor social-medicale. De asemenea, ulterior adoptării Hotărârii, persoana evaluată a încheiat în data de 04 iulie 2017 un contract individual de muncă cu Centrul Diecezan Caritas Iași.