COMUNICAT - Raport interimar de conformitate GRECO - recomandările cu privire la activitatea ANI, implementate satisfăcător

9 iulie 2019, 12:25
 
Raport interimar de conformitate GRECO - recomandările cu privire la activitatea ANI, implementate satisfăcător
 
Cele două recomandări care vizează sfera de competență a Agenției Naționale de Integritate au fost ridicate de la stadiul de „parțial implementate” la cel de „implementate satisfăcător”, potrivit Raportului interimar de conformitate elaborat de GRECO și dat astăzi publicității de către forul internațional.

Astfel, în ceea ce privește cea de-a V-a recomandare, raportul GRECO arată că ANI „continuă să monitorizeze punerea în aplicare a dosarelor finalizate înaintate Parlamentului și continuă să solicite punerea în aplicare a oricăror sancțiuni emise în privința membrilor Parlamentului”.

Potrivit GRECO, în economia evaluării stadiului implementării a fost luat în calcul și proiectul „LINC”, implementat de ANI în parteneriat cu Transparency International România, și al cărui obiectiv general constă în creșterea capacității administrației publice centrale și a Parlamentului de a identifica, sancționa și preveni cazurile de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate și de sprijinire a implementării măsurilor cuprinse în SNA.

Ca urmare a recomandărilor GRECO, rezultatele așteptate ale acestui proiect includ, de asemenea, clarificarea rolului Parlamentului în ceea ce privește conflictele de interese și incompatibilitățile. Analiza finală se preconizează că va fi diseminată în anul 2019 și ar trebui să servească drept bază pentru o propunere de politică publică privind cadrul de integritate și reglementările aplicabile membrilor Parlamentului.

În ceea ce privește recomandarea a VII-a, „GRECO constată cu satisfacție numărul tot mai mare de dosare procesate prin sistemul PREVENT, fapt care a devenit posibil datorită creșterii cantității de date colectate electronic”. În același timp, organismul anticorupție al Consiliului Europei „ia act de eforturile ANI de a îmbunătăți monitorizarea într-un mod mai proactiv a declarațiilor de avere și de interese, fără a fi sesizați cu privire la eventuale încălcări de către alți actori”.

Pe de altă parte, experții GRECO își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că un procent însemnat al persoanelor care au obligația declarării averilor și a intereselor, continuă să depună declarații completate de mână, iar „acest factor rămâne un obstacol major în calea prelucrării eficiente a datelor provenite din declarațiile de avere și de interese”.

Toate concluziile Raportului interimar de conformitate al GRECO cu privire la Agenția Națională de Integritate pot fi consultate la adresa
https://rm.coe.int/runda-a-patra-de-evaluare-prevenirea-coruptiei-cu-privire-la-membrii-p/16809656a8 .
 
 AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Related news: Back

7.754.403

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 20.05.2020