COMUNICAT - Termen de prescripție de trei ani a răspunderii civile sau administrative pentru incompatibilități sau conflicte de interese

6 martie 2019, 16:55
Proiectul de lege (https://bit.ly/2TjrtkA) adoptat de Senat prin carerăspunderea civilă sau administrativă, disciplinară, pentru faptele care determină existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate ale persoanelor aflate în exercitarea demnităţilor publice sau funcţiilor publice este înlăturată, nemaiputând fi angajată în condiţiile depăşirii termenului general de prescripţie de 3 ani de la data săvârşirii lor, în conformitate cu art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.”, va avea următoarele efecte în ceea ce privește activitatea desfășurată de inspectorii de integritate:
 
 
-  Nu se vor mai putea aplica sancțiuni administrative specifice persoanelor care au încălcat regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese dacă de la săvârșirea incidentului de integritate și până la emiterea raportului de evaluare au trecut mai mult de 3 ani;
 
 
-  Emiterea raportului de evaluare în termenul de prescripție de 3 ani are ca efect imediat întreruperea cursului prescripției, acesta fiind întrerupt pe toată perioada judecării cauzei la instanțele de contencios administrativ, dacă raportul de evaluare a fost contestat.
 
Fiind menționat expres termenul general de prescripție reglementat de art. 2517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în speță sunt aplicabile reglementările referitoare la întreruperea și suspendarea cursului prescripției prevăzute de art. 2537 și 2532, precum și dispozițiile referitoare la efectele întreruperii prescripției reglementate de art. 2541 din același act normativ.

În situația în care raportul de evaluare este confirmat de către instanța de judecată, începe să curgă un nou termen de prescripție conform prevederilor art. 2541 din Legea nr. 287/2009, termen în care trebuie aplicate sancțiunile administrative/disciplinare specifice funcției/demnității publice deținute de persoana care a săvârșit incidentul de integritate.

 
-  Modificarea legislativă se aplică după promulgare și publicarea sa în Monitorul Oficial al României atât situațiilor aflate în curs de evaluare la inspecția de integritate din cadrul ANI, dar și dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată.

Agenția Națională de Integritate a formulat și transmis puncte de vedere negative atât Ministerului pentru Relația cu Parlamentul, cât și Ministerului Justiției. Punctele de vedere pot fi consultate pe pagina de Internet a Agenției, la secțiunea „Puncte de vedere legislație” - https://www.integritate.eu/Home/Puncte-de-vedere-legisla%c8%9bie.aspx (pdv. 1363 din 30.01.2018 și 3055 din 05.03.2018).
 
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Related news: Back

8.167.144

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 15.09.2020