COMUNICAT - Incompatibilitate – 2 aleși locali

2 august 2018, 15:00
 
 
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a doi aleși locali, după cum urmează:
 
1. MUȘAT GHEORGHE-DANIEL, Primar al comunei Milcoiu, Județul Vâlcea
INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitării mandatului de primar (2012 – 2016) a deținut și exercitat simultan și funcția de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Milcoiu, Județul Vâlcea, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
2. LUPU ION, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Vetrișoaia, Județul Vaslui
INCOMPATIBILITATE
În perioada 24 iunie 2012 – 26 octombrie 2016 a exercitat simultan funcția de consilier local și pe cea de referent, respectiv director în cadrul Căminului Cultural Vetrișoaia, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
 
 
Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
 
Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:
·  art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar […] este incompatibilă cu: […] d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice”;
·  art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: […] calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului județean ori al prefecturii din județul respectiv”.
 
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.
„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.
 
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE