COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese administrativ – 7 aleși locali și un funcționar public

13 iunie 2018, 16:00
 
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul a șapte foști și actuali aleși locali și un funcționar public, după cum urmează:
 
 
     1. ROTEA ION ROBERT, Primar al comunei Vitomireşti, Judeţul Olt
 
 
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada 30 septembrie 2013 – 30 iunie 2014 a deținut simultan funcția de primar și calitatea de membru în Consiliul de adminstrație al Liceului Tehnologic Vitomirești, Județul Olt, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
 
2. LÁSZLÓ FÁBIÁN, fost Primar al comunei Sînsimion, Judeţul Harghita
 
 
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada 21 iunie 2012 – 29 decembrie 2015, simultan cu funcția de primar a exercitat şi calitatea de persoană fizică autorizată în cadrul Fabian N. Laszlo Persoană Fizică Autorizată, încălcând dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.
 
3. POPESCU VICHENȚIE, Viceprimar al orașului Milișăuți, Județul Suceava
 
 
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de viceprimar 2012-2016, persoana evaluată a participat, în calitate de consilier local, la o serie de sedințe ale Consiliului Local, fără a anunța la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl avea în problemele supuse dezbaterilor. De asemenea, persoana evaluată a deținut calitatea de președinte al Comisiei de licitație pentru închirierea, arendarea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparținând domeniul public sau privat a orașului Milișăuți, analizând ofertele depuse și semnând un Proces verbal prin care s-a stabilit că fiul său este câștigătorul unui teren în suprafață de 4.589 mp.