COMUNICAT - Incompatibilitate – 2 persoane cu funcție de conducere din sistemul medical

25 septembrie 2017, 09:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a două persoane cu funcție de conducere din sistemul medical (un director medical și un șef secție, fost manager spital), după cum urmează:

 

    1. MUȚIU DANA, director medical (funcție specifică în comitetul director) în cadrul Spitalului de Psihiatrie Gătaia, județul Timiș

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 septembrie 2010 – 12 decembrie 2016, a exercitat simultan funcția de director medical interimar, respectiv director medical (funcție specifică în comitetul director) în cadrul Spitalului de Psihiatrie Gătaia, județul Timiș și pe cea de administrator al S.C. Birotica Mobil S.R.L.

 

Astfel, persoana evaluată, a încălcat dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. g) coroborat cu art. 181, alin. (9) din Legea 95/2006.

    2. ONOFRIESCU MIRCEA, actual șef secție Obstetrică I și fost manager al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă” Iași

INCOMPATIBILITATE

În perioada 20 august 2010 – 02 martie 2015, a deținut simultan funcția de manager interimar, respectiv manager al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă” Iași și pe cea de medic ginecolog în cadrul S.C. Asklepios-Ro S.R.L.

 

Astfel, persoana evaluată, a încălcat dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. a) din Legea 95/2006.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. ONOFRIESCU MIRCEA nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale: 

· art. 178, alin. (1), lit. a) și lit. g) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: lit. a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică, […] lit. g) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”;

· art. 181, alin. (9) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. b) – g) referitoare la incompatibilităţi, ale art. 178, alin. (2) referitoare la conflictul de interese și ale art. 178, alin. (4) și (5) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor care ocupă funcții specifice comitetului director”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat  […]  starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018