C O M U N I C A T Incompatibilitate și conflict de interese administrativ și penal – 11 aleși locali

3 iulie 2017, 12:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de natură administrativă, precum şi indicii privind existența conflictului de interese de natură penală  în cazul a 11 foști și actuali aleși locali, după cum urmează:

 

           1.  CHITIC VALERICĂ  - DOREL, primar al orașului Mărășești, județul Vrancea

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL

În calitate de primar al orașului Mărășești, a participat la luarea unor decizii cu privire la raporturile dintre Primăria orașului Mărășești și S.C. Valerio Prestal S.R.L. Mărășești, care au avantajat această societate comercială, în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat unic.

 

Participarea persoanei evaluate a constat în semnarea unor ordonanțări la plată a unor ordine de plată aferente facturilor fiscale, precum și semnarea expunerii de motive care a stat la baza adoptării unei Hotărâri privind aprobarea concesionării unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al orașului Mărășești către S.C. Valerio Prestal S.R.L. Mărășești, în vederea amplasării unui spațiu comercial.

 

Totodată a fost încheiat și contractul de concesiune între Primăria orașului Mărășești și această societate comercială, căreia Primăria i-a achitat suma de 7.066 Lei.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 76 din Legea nr. 161/2003 și art. 75 lit. c) din Legea nr. 393/2004.