COMUNICAT - Incompatibilitate - BUTNARU GHEORGHE VIOREL,fost inspector în construcții în cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Brașov

21 decembrie 2016, 14:00

Agenția Națională de Integritate a constatat faptul că BUTNARU GHEORGHE VIOREL s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 09 decembrie 2013 – 17 martie 2016, întrucât a deținut simultan funcția publică de inspector în construcții în cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Brașov și calitatea de titular întreprindere individuală în cadrul Butnaru Gheorghe Viorel Întreprindere Individuală, respectiv calitatea de asociat unic/administrator în cadrul Legitimus Expert Imob S.R.L.

 

            Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 96, alin. (1), teza a II-a din Secțiunea a 5-a din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”.

 

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. BUTNARU GHEORGHE VIOREL nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară si se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnitătii, functiei sau activitătii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agentia Natională de Integritate îsi exercită atributiile cu respectarea principiilor legalității, confidentialității, impartialității, independentei operaționale, celerității, bunei administrări, precum si al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018