COMUNICAT - Incompatibilitate, conflict de interese administrativ și penal – 12 foști și actuali aleși locali

20 decembrie 2016, 09:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de natură administrativă şi indicii privind existența conflictului de interese de natură penală în cazul a 12 foști și actuali aleși locali, după cum urmează:

 

         1.  KIS JOSIF, primar al comunei Zagon, județul Covasna

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de primar, având un interes personal de natură patrimonială, a emis acte administrative (expuneri de motive asupra proiectelor de hotărâre privind concesionarea unor trupuri de pășune, aflate în domeniul privat al comunei, ce stau la baza Hotărârilor Consiliului local, în temeiul cărora a fost  încheiat un contract de concesiune între Comuna Zagon și Asociația Gospodarilor din Zagon) și a încheiat acte juridice (contracte încheiate între Primăria comunei și Asociația Gospodarilor din Zagon, asociație în cadrul căreia deține calitatea de membru).

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 76, alin. (1)  din Legea nr. 161/2003.

           2.   TOADER MARIAN, primar al comunei Zăbrani, județul Arad

CONFLICT DE INTERESE PENAL

În calitate de primar, a promovat un proiect de Hotărâre prin care a propus aprobarea unificării unei suprafețe de teren aparținând proprietății private a comunei și o proprietate privată a S.C. Oil Distribution S.R.L., societate la care acesta deține calitatea de asociat unic. Ulterior adoptării Hotărârii Consiliului local, între comuna Zăbrani și S.C. Oil Distribution S.R.L., a fost încheiat Actul de alipire.