COMUNICAT - Incompatibilitate – 3 funcționari publici

29 noiembrie 2016, 14:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a trei  funcționari publici, după cum urmează:

 

 

            1.       ACSINTE VENERA, actual șef serviciu și fost director coordonator/executiv al Direcției de Sănătate Publică a Județului Buzău

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 septembrie 2009 – 31 august 2012, întrucât a deținut simultan calitatea de funcționar public în cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Buzău și funcția de director al Școlii Postliceale Sanitare Buzău, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Secțiunea a 5-a din Legea nr. 161/2003.

            2.       LIUBIȚA RAICHICI, funcționar public (director executiv) în cadrul Direcției pentru Cultură și Patrimoniul Național al Județului Caraș Severin – Ministerul Culturii

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 2010 – 2015 întrucât s-a aflat în raporturi ierarhice directe cu soțul său (consilier - superior în cadrul Direcției pentru Cultură și Patrimoniul Național a județului Caraș-Severin), încălcând astfel dispozițiile art. 95, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

             3.       DIMA VALENTINA, funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Scînteiești, județul Galați - Compartimentului Financiar-Contabil

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 septembrie 2010 – 01 septembrie 2015 întrucât a deținut simultan funcția publică în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scînteiești, județul Galați - Compartimentul Financiar-Contabil și pe cea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul S.C. Adi Get S.R.L. Galați, în funcția de contabil.

 

De asemenea, în perioada 02 mai 2011 – 11 mai 2012 persoana evaluată a deținut simultan funcția publică în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scînteiești, județul Galați - Compartimentul Financiar-Contabil și pe cea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul Asociației Comunelor din România – Filiala Galați, în funcția de contabil.

 

Mai mult decât atât, începând cu data de 20 mai 2014 deține simultan funcția publică în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scînteiești, județul Galați - Compartimentul Financiar-Contabil și pe cea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul S.C. Sewar S.R.L. Galați, în funcția de contabil, încălcând astfel dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

 

·  art. 94, alin. (2), lit. a) din Secțiunea a 5-a din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice”;

 

·  art. 95, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcționarii publici respectivi sunt soți sau rude de gradul I”;

 

·  art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018