Comunicat - incompatibilitate - 3 viceprimari

12 septembrie 2016, 15:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a trei viceprimari, după cum urmează:

1.            TUDOR AUREL, viceprimar al comunei Afumați, județul Ilfov

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 16 iulie – 19 decembrie 2013, întrucât a deținut simultan funcțiile de viceprimar și de administrator al S.C. Valcom Impex Com 2015 S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

  2.          ILIUȚĂ VIOREL, fost viceprimar al municipiului Botoșani, județul Botoșani

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 11 septembrie 2012 – 29 august 2013, întrucât a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Ștefan cel Mare”, Colegiului Național ”A.T. Laurian” și Liceului Teoretic ”Grigore Antipa” Botoșani, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

3.            NIȚĂ PETRU, fost viceprimar al comunei Borca, județul Neamț

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate atât în perioada 24 august 2012 – 06 ianuarie 2014, întrucât a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu” Borca, cât și în perioada 25 iunie – 01 august 2012, întrucât a deținut simultan funcțiile de viceprimar și de administrator al Trans Danypet S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.


Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. NIȚĂ PETRU și ILIUȚĂ VIOREL nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

 

· art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, […] este incompatibilă cu: […] d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 12 septembrie 2016

Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018