Comunicat - incompatibilitate - CHIȘ VASILE MUGUREL, fost viceprimar al Comunei Berveni, Județul Satu-Mare

31 august 2016, 10:00

 

Agenția Națională de Integritate a constatat faptul că, în perioada 29 iunie 2012 – 03 decembrie 2015, CHIȘ VASILE MUGUREL s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât a deținut simultan funcția de viceprimar al Comunei Berveni, Județul Satu Mare și calitatea de administrator al societății comerciale Volumea S.R.L.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de primar și viceprimar, primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al consiliului județean este incompatibilă cu: […] d) funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație ori cenzor sau orice funcție de conducere ori de execuție la societățile de asigurare și cele financiare, la regiile autonome de interes național sau local, la companiile și societățile naționale, precum și la instituțiile publice”.

 

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. CHIȘ VASILE MUGUREL nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective[…]”.

 

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 31 august 2016

Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018