Comunicat - incompatibilitate - PROHASZKA-RAD VIORICA, fost șef al Secției Oftalmologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, jud. Harghita

6 aprilie 2016, 14:00

 

Agenția Națională de Integritate a constatat faptul că PROHASZKA-RAD VIORICA s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 14 aprilie 2006 – 15 decembrie 2014, întrucât a deținut simultan funcțiile de șef al Secției Oftalmologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, judeţul Harghita şi administrator al S.C. OCULUS S.R.L. (având ca obiect de activitate „activități de asistență medicală”).

 

               Persoana evaluată a încălcat, astfel, următoarele prevederi legale:

 

·      art. 180, alin. (1) lit. b) din Legea  nr. 95/2006 (în forma în vigoare până la data de 28.08.2015), potrivit căruia „Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: exercitarea […] oricărei alte funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate”;

 

·      art. 184, alin. (12) din Legea  nr. 95/2006 (în forma în vigoare până la data de 28.08.2015),, potrivit căruia „Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. b), […] referitoare la incompatibilităţi […] se aplică şi șefilor de secție, […] din spitalele publice”.

 

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. PROHASZKA-RAD VIORICA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară si se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnitătii, functiei sau activitătii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agentia Natională de Integritate îsi exercită atributiile cu respectarea principiilor legalității, confidentialității, impartialității, independentei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum si al dreptului la apărare. 

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 6 aprilie 2016

Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018