Comunicat - incompatibilitate - GRUESCU ION, funcționar public în cadrul Consiliului Județean Gorj

30 martie 2016, 13:00

Agenția Națională de Integritate a constatat faptul că GRUESCU ION se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 27 iunie 2012, întrucât deţine simultan cu funcția publică şi calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Tismana, judeţul Gorj.

 

GRUESCU ION a încălcat, astfel, dispozițiile art. 94, alin. (1) şi (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică; Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice”, şi dispozițiile art. 97 alin. (2) lit. și b) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Raportul de serviciu al funcționarului public se suspendă: […] până la încetarea funcției eligibile sau a funcției de demnitate publică, în cazul în care funcționarul public a fost ales sau numit”.

 

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. GRUESCU ION a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaþiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară si se sancþionează potrivit reglementării aplicabile demnitătii, functiei sau activitătii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agentia Natională de Integritate îsi exercită atributiile cu respectarea principiilor legalității, confidentialității, impartialității, independentei operaþionale, celerității, bunei administrări, precum si al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 30 martie 2016

Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018