Comunicat - avere nejustificatã - GHERMAN ILIE, primar

19 februarie 2016, 09:00

Agenția Naționalã de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate, în cuantum de 129.521,39 Lei (aprox. 30.592 Euro), între averea dobândită si veniturile realizate în perioada 17 iunie 2008 – 30 decembrie 2012 de către GHERMAN ILIE, primar al comunei Slatina, județul Suceava.

                Având în vedere cele de mai sus, Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Suceava, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificãrile patrimoniale intervenite și veniturile realizate în perioada 17 iunie 2008 – 30 decembrie 2012 de către GHERMAN ILIE.

                Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. GHERMAN ILIE a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

                Agenția Naționalã de Integritate își exercitã atribuțiile cu respectarea principiilor legalitãții, confidențialitãții, imparțialitãții, independenței operaționale, celeritãții, bunei administrãri, precum și al dreptului la apãrare.

AGENȚIA NAȚIONALÃ DE INTEGRITATE, 19 februarie 2016

Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018