Comunicat - conflict de interese penal - BUTNARU LIVIU, fost șef al Autorității Rutiere Române - Vaslui

15 februarie 2016, 16:00

 

Agenția Naționalã de Integritate a constatat existența indiciilor privind  posibila încãlcare a regimului juridic al conflictului de interese în materie penalã de cãtre BUTNARU LIVIU, fost șef al Autorității Rutiere Române - Agenția Teritorială Vaslui, în perioada 24 mai 2012 – 20 octombrie 2013.

 

În exercitarea atribuțiilor de serviciu, BUTNARU LIVIU a participat la semnarea mai multor documente prin care s-a obținut un folos patrimonial de către S.C. Agetrans S.R.L., societate în cadrul căreia soacra acestuia deține calitatea de asociat și funcția de administrator.

 
Având în vedere cele de mai sus, Agenția Național
ã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângã Judecãtoria Vaslui în vederea verificãrii indiciilor privind sãvârșirea de cãtre BUTNARU LIVIU a infracțiunii de conflict de interese, prevãzutã de art. 301 din Codul Penal al României, potrivit cãruia „Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul sãu, pentru o rudã ori pentru un afin pânã la gradul II inclusiv sau pentru o altã persoanã cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncã în ultimii 5 ani sau din partea cãreia a beneficiat ori beneficiazã de foloase de orice naturã, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitãrii dreptului de a ocupa o funcție publicã”.

 
Persoana evaluat
ã a fost informatã despre declanșarea procedurii de evaluare.

 
Agenția Național
ã de Integritate își exercitã atribuțiile cu respectarea principiilor legalitãții, confidențialitãții, imparțialitãții, independenței operaționale, celeritãții, bunei administrãri, precum și al dreptului la apãrare.


AGENȚIA NAȚIONAL
à DE INTEGRITATE, 15 februarie 2016

Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018