Comunicat - incompatibilitate și fals în declarații - RĂGĂLIE CĂLIN – ȘTEFAN, șef secție Chirurgie Generală din cadrul Spitalului Municipal „Caritas” Roșiori de Vede, județul Teleorman

22 decembrie 2015, 16:30

 

Agenția Naționalã de Integritate a constatat încãlcarea regimului juridic al incompatibilitãților precum și indicii privind posibila sãvârșire a infracțiunii de fals în declarații de cãtre RĂGĂLIE CĂLIN – ȘTEFAN, Șef al Secției Chirurgie Generală din cadrul Spitalului Municipal „Caritas” Roșiori de Vede, județul Teleorman.

 

RĂGĂLIE CĂLIN – ȘTEFAN se aflã în stare de incompatibilitate începând cu data de 07 mai 2012, întrucât exercitã, simultan cu funcția de Șef  Secție în cadrul Spitalului Municipal „Caritas” Roșiori de Vede și funcția de administrator al S.C. REVISTA FOTO S.R.L.

 

RĂGĂLIE CĂLIN – ȘTEFAN a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 180, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 95/2006 (în vigoare până la data de 28.08.2015) respectiv dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 95/2006 (în vigoare începând cu data de 28.08.2015), potrivit cãruia „Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: exercitarea oricărei activităţi sau oricărei alte funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate”, coroborate cu dispozițiile art. 184, alin. (12) (în vigoare până la data de 28.08.2015), respectiv dispozițiile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006 (în vigoare începând cu data de 28.08.2015), potrivit cãruia „Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. b), […] referitoare la incompatibilităţi […] se aplică şi șefilor de secție […] din spitalele publice”.

 

De asemenea, întrucât RĂGĂLIE CĂLIN – ȘTEFAN nu a menționat în declarațiile de avere (depuse în calitate de șef secție) la datele de 25 noiembrie 2014 și 22 mai 2015, deținerea funcției de administrator al S.C. REVISTA FOTO S.R.L., au rezultat indicii privind săvârșirea de către acesta a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută și pedepsită de art. 326 din Codul Penal al României, conform căruia „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute la art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

 

Având în vedere aspectele menționate mai sus, Agenția Națională de Integritate a dispus sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede, în vederea efectuării de cercetări cu privire la posibila săvârșire a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută și pedepsită de art. 326 din Codul Penal al României.

 

Persoana evaluatã a fost informatã despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. RĂGĂLIE CĂLIN – ȘTEFAN a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apãrare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã si se sancționeazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãtii, functiei sau activitãtii respective […]”.

„Persoana […] fațã de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcția ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcție eligibilã, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agentia Nationalã de Integritate îsi exercitã atributiile cu respectarea principiilor legalitãții, confidentialitãții, impartialitãții, independentei operaționale, celeritãții, bunei administrãri, precum si al dreptului la apãrare. 

 

AGENȚIA NAȚIONALÃ DE INTEGRITATE, 22 decembrie 2015

Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018