Comunicat - incompatibilitate - POTOCHINĂ AGNES-ELA, Secretar al Comunei Valea Lupului

26 noiembrie 2015, 16:00

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către POTOCHINĂ AGNES-ELA, Secretar al Comunei Valea Lupului, Județul Iași, ca urmare a exercitării simultane de funcții și calități, încălcând, astfel, mai multe articole ale Legii nr. 161/2003.

POTOCHINĂ AGNES-ELA s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 10 septembrie 2009 - 25 august 2010, întrucât a deținut, simultan cu funcția de Secretar al Comunei Valea Lupului, și funcția contractuală de inspector de specialitate – consilier al primarului în cadrul Primăriei Comunei Valea Lupului, încălcând, astfel, dispozițiile art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează […] în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice”.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. POTOCHINĂ AGNES-ELA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 26 noiembrie 2015