Comunicat - incompatibilitate - GHEORGHE-VLAD NISTOR, deputat

6 mai 2015, 13:30

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui GHEORGHE-VLAD NISTOR, Deputat în Parlamentul României și fost Director general al Institutului Diplomatic Român, precum și fost Decan al Facultății de Istorie din cadrul Universității București.

 

GHEORGHE-VLAD NISTOR s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, în perioada 29 aprilie 2010 - 01 octombrie 2012, a deținut, simultan cu funcția de Decan al Facultății de Istorie, Universitatea București, și funcțiile de Director al Institutului de Studii Diplomatice din cadrul Facultății de Istorie, Universitatea București (în perioada 29 aprilie  2010 - 09 februarie 2011), și funcția de Director al Departamentului de Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei din cadrul Facultății de Istorie, Universitatea București (în intervalul 01 noiembrie 2011 - 01 octombrie 2012).

 

GHEORGHE-VLAD NISTOR a încălcat, astfel, dispozițiile art. 72, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 128/1997, potrivit cărora „Funcţiile de conducere […] de decan […] director de departament […] sau de unitate de cercetare […] nu se cumulează”, și dispozițiile art. 214, alin. (1) din Legea nr. 1/2011, potrivit cărora „Funcţiile de conducere […] de decan […] de director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare […] nu se cumulează”.

 

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. GHEORGHE-VLAD NISTOR a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

 

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

 

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 4 mai 2015
 

Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018