Comunicat privind solicitarea aplicării sancțiunii disciplinare de revocare din funcție a deputatului ADĂSCĂLIȚEI CONSTANTIN (fost consilier județean - C.J. Iași)

6 mai 2015, 11:00

În vederea aplicării sancțiunii disciplinare de revocare din funcție, respectiv pentru constatarea interdicției exercitării unei funcții sau demnități publice pe o perioadă de trei ani, Agenția a comunicat Camerei Deputaților raportul de evaluare a stării de incompatibilitate în cazul deputatului ADĂSCĂLIȚEI CONSTANTIN, rămas definitiv și irevocabil prin decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Solicitarea a fost transmisă conducerii Camerei Deputaților, în temeiul prevederilor art. 25, alin. (2), respectiv ale art. 26, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 176/2010, coroborate cu dispozițiie Deciziei Curții Constituționale nr. 418/03.07.2014.

La data de 23 martie 2015, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul lui ADĂSCĂLIȚEI CONSTANTIN împotriva sentinței nr. 251/2012 a Curții de Apel Iași, cu consecința menținerii ca legal și temeinic a raportului de evaluare emis de Agenția Națională de Integritate cu privire la starea de incompatibilitate a acestuia.

Agenția Națională de Integritate a constatat la 15 iunie 2012 faptul că ADĂSCĂLIȚEI CONSTANTIN, Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Iași, la data finalizării raportului de evaluare, a încălcat regimul juridic al incompatibilităților, întrucât societatea comercială la care acesta era asociat a încheiat un contract în cuantum de 3.354 Lei cu o societate comercială al cărei unic acționar era C.J. Iași, încălcând, astfel, prevederile art. 90 din Legea nr. 161/2003.

Raportul de evaluare prin care Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate a fostului consilier județean ADĂSCĂLIȚEI CONSTANTIN, în prezent, deputat, se regăsește pe pagina de Internet a instituției, la secțiunea „Rapoarte de evaluare rămase definitive” (http://integritate.eu/A.N.I/Rapoarte-%C8%99i-audit.aspx).

 

Potrivit art. 25, alin. 3 din Legea nr. 176/2010, „fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate […] constituie temei pentru eliberarea din funcţie”. Persoana eliberată sau destituită din funcţie sau faţă de care s-a constatat existenţa stării de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă, sau a încetării de drept a mandatului.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 6 mai 2015

Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018