Comunicat - conflict de interese penal - BONTEA MIREL, fost funcționar public în cadrul Primăriei Municipiului Craiova

30 aprilie 2015, 14:00

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie penală de către BONTEA MIREL, fost consilier juridic în cadrul Primăriei Municipiului Craiova, Județul Dolj.

În perioada exercitării funcției publice, persoana evaluată a fost împuternicită să reprezinte primăria în vederea încheierii mai multor contracte între primărie și terțe persoane, toate aceste contracte fiind autentificate la Biroul Notarului Publlic Pătrău Gheorghe (socrul persoanei evaluate), sumele încasate cu titlu de onorarii de către notariat fiind în cuantum de 86.963.26 Lei.

 

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către BONTEA MIREL a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv […] se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare. BONTEA MIREL nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

 

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 30 aprilie 2015

Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018