Comunicat - conflict de interese penal - PORA CONSTANTIN, Director al Școlii Gimnaziale Padeș, Jud. Gorj

5 decembrie 2014, 14:00

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie penală de către PORA CONSTANTIN, Director al Școlii Gimnaziale Padeș, Jud. Gorj.

În calitate de Director al Școlii Gimnaziale Padeș, PORA CONSTANTIN a semnat, la data de 29 septembrie 2011, decizia privind încadrarea soției sale în funcția de administrator financiar patrimoniu în cadrul Școlii Gimnaziale Padeș. În perioada octombrie 2011 - aprilie 2014, în exercitarea funcției, soția persoanei evaluate a încasat drepturi salariale în cuantum de 65.350 Lei.

 

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către PORA CONSTANTIN a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.

PORA CONSTANTIN ocupă funcția contractuală de conducere de Director al Școlii Gimnaziale Padeș începând cu data de 01 decembrie 2010, fiind încadrat în funcția de director cu delegație din anul 2003. De asemenea, PORA CONSTANTIN deține și calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Local Padeș începând cu data de 20 iunie 2012.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 5 decembrie 2014
Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018