Precizări privind acuzaţiile formulate public de către Centrul de Resurse Juridice

1 iunie 2009, 17:04

Având în vedere acuzaţiile formulate public la adresa Agenţiei Naţionale de Integritate de către Centrul de Resurse Juridice, prin persoana domnului Radu Nicolae, coordonator de programe, pentru o corectă şi completă informare a opiniei publice, facem următoarele precizări:

1. „Mandatul” ANI este prevăzut de Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Conform legii, Agenţia îşi îndeplineşte atribuţiile de verificare a averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcţiilor ori demnităţilor publice, după caz, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor, fie prin intermediul unei sesizări din oficiu, fie printr-o sesizare depusă de către orice persoană fizică sau juridică. Activitatea de verificare este supusă controlului judecătoresc.

3. “Potrivit principiului independenţei operaţionale, preşedintele, vicepreşedintele şi inspectorii de integritate nu vor solicita sau primi dispoziţii privind derularea verificărilor de la nicio autoritate publică, instituţie sau persoană” (art. 14, alin. 3 din Legea 144/2007).

4. Sesizările din oficiu, precum şi cele depuse de către persoanele fizice sau juridice se verifică, conform legii, fără a fi impuse criterii prioritare.

5. “Agenţia sesizează organul de urmărire penală sau organul fiscal competent dacă există probe sau indicii temeinice privind săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. Verificarea efectuată de inspectorul de integritate se suspendă până la soluţionarea cauzei de către organul judiciar, potrivit legii” (art. 44, alin. 3 din Legea 144/2007). Verificările suspendate vor fi reluate după soluţionarea cauzei de către organul judiciar, potrivit legii.

6. Procedura de verificare presupune parcurgerea următoarelor etape:
a. Verificarea prealabilă: “în termen de 30 de zile de la primirea sesizării, inspectorul de integritate desemnat de conducerea Agenţiei, potrivit legii, efectuează verificarea prealabila a documentelor depuse prin sesizare, inclusiv declaraţia de avere si declaraţia de interese ale persoanei în cauză” (art. 4 din Legea 144/2007).
b. Verificarea propriu-zisă: „Agenţia începe verificarea averilor si a conflictelor de interese, precum si a incompatibilităţilor, daca, in urma verificării prealabile, rezulta probe sau indicii temeinice referitoare la încălcarea prevederilor legale (art. 43, alin. 1 din Legea 144/2007). Perioada de instrumentare a dosarelor privind activitatea de verificare a declaraţiilor de avere şi de interese, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor, diferă, de la caz la caz, în funcţie de o serie de variabile, cum ar fi: complexitatea elementelor constitutive ale cauzelor, timpul de răspuns al instituţiilor, numărul insuficient de inspectori de integritate raportat la cauzele aflate pe rolul ANI (2.228), durata soluţionării cauzei de către organul judiciar etc. Perioada medie de finalizare a unei verificări este cuprinsă între 3 şi 6 luni de zile. De asemenea, trebuie menţionat faptul că activitatea de verificare a posibilelor conflicte de interese este caracterizată de un înalt grad de complexitate, aceasta putând atinge, în unele cazuri, durate de până la 12 luni, având în vedere multitudinea factorilor implicaţi.

7. Sesizările depuse de către Centrul de Resurse Juridice în datele de 23 septembrie 2008, 30 decembrie 2008, 6 aprilie 2009 şi, respectiv, 29 mai 2009 fac referire la verificarea averilor, a posibilelor conflicte de interese şi incompatibilităţi. La finalizarea verificărilor, actele de constatare se vor comunica persoanelor verificate, în termen de cel mult 5 zile de la data întocmirii. Copii ale actelor de constatare se vor comunica şi Centrului de Resurse Juridice.

8. Până în prezent, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat instanţele judecătoreşti competente (în vederea confiscării averii), respectiv parchetele (pentru fals în declaraţii) cu un număr total de 48 cauze, respectiv, transmis comisiilor de disciplină un număr de 20 acte de constatare (privind stările de incompatibilitate şi conflicte de interese).

9. Categorii de persoane, prevăzute de Legea 144/2007, faţă de care Agenţia a finalizat verificările: ofiţeri de poliţie – 6; persoane cu funcţii de conducere din cadrul instituţiilor publice – 6; persoane cu funcţii de conducere din cadrul instituţiilor de învăţământ – 3; funcţionari publici – 10; aleşi locali – 33; membrii Consiliului Concurenţei – 1; parlamentari – 3; judecători – 1; procurori – 1; subprefect – 1; personal din instituţiile publice implicat în procesul de privatizare – 1; persoane cu funcţii de conducere în cadrul societăţilor comerciale la care statul este acţionar – 2.

Agenţia nu poate “să lase pentru 6 luni falsul în declaraţii şi să ocupe serios de consilierii locali şi judeţeni”, nu poate excede limitelor de competenţă stabilite prin lege şi nici nu poate face aprecieri cu privire la modalitatea de soluţionare a cauzelor instrumentate de către organele judiciare pe care are obligaţia legală să le sesizeze.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare, apreciem demersurile Centrului de Resurse Juridice ca o intervenţie în activitatea operativă a Agenţiei prin exercitarea unor presiuni de natură mediatică.

DIRECŢIA COMUNICARE ŞI PROTOCOL, 01.06.2009


Related news: Back

7.709.970

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 06.09.2019