Intrebări și răspunsuri

Sunt valabile formularele declarațiilor de avere și de interese, având în vedere cã acestea conțin în cuprinsul lor articolul 292 din vechiul Cod Penal privind falsul în declarații, infracțiune reglementatã în prezent de articolul 326 din Noul Cod Penal?