Politica de confidențialitate


             1.  
Politica prelucrarii datelor cu caracter personal
 
In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 190/2018 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Agenția Națională de Integritate are obligatia de a administra in conditii de siguranta datele personale care ne sunt furnizate.
Astfel institutia noastra se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale furnizate prin intermediul site-ului www.integritate.eu, asa cum prevad dispozitiile legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
Drepturile persoanei vizate sunt prevăzute de Capitolul III din Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016.

              2. Scopul colectarii datelor

Agentia exercita urmatoarele atributii:
·    verifica si publică declaratiile de avere si declaratiile de interese;
·  efectueaza controlul depunerii la termen a declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese de catre persoanele prevazute de lege;
·    constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor;
·    elaboreaza studii, analize, intocmeste statistici anuale privind declaratiile de avere, declaratiile de interese, precum si cu privire la verificarea acestora, efectuata de catre cei in drept, si dezvolta relatii de parteneriat cu persoanele care exercita demnitatile si functiile prevazute de prezenta lege, inclusiv prin acordarea de servicii de asistenta;
·    elaboreaza si difuzeaza ghiduri practice sau alte materiale in domeniu, intocmind propriile materiale in acest sens, avand in vedere practica organelor judiciare.

3. Securitatea datelor colectate si procesate

SC STAR STORAGE SRL in calitate de autor si administrator al site-ului web www.integritate.eu, respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal al fiecarei persoane care acceseaza site-ul web si portalul declaratiilor de avere si interese.
Institutia prin intermediul administratorului site-ului SC Star Storage SA a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate, incluzând printre altele, după caz:
(a) pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal;
(b) capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare;
(c) capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică;