Proiect EMOD


     
     
     A.  Obiectivul general al proiectului:
Consolidarea capacității instituționale a AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE prin monitorizarea și evaluarea continuă a calității si performanței instituției în vederea optimizării proceselor administrative si adoptarea unor masuri de simplificare a furnizării serviciilor către beneficiari, prin implementarea unor sisteme informatice inovative.

            B.  Obiectivele specifice ale proiectului
        1.  Implementarea unui sistem informatic integrat de management al calității și performanței care să asigure gestiunea, monitorizarea și evaluarea continuă a calității și performanței AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTERGITATE în vederea optimizării proceselor administrative (corespunde rezultatului așteptat R3 din ghid)
        2.  Implementarea unor măsuri de simplificare pentru beneficiari (mediul de afaceri,), in concordanță cu SCAP prin achiziția și implementarea unei platforme integrate (portal web, arhivare electronică, captură documente, control managerial intern, fluxuri de lucru cu documente, registratură electronică și management arhivă fizică de documente) care va furniza digital fluxurile de lucru de baza din cadrul instituției, în scopul eficientizării procesării documentelor, evitării întreruperilor ce pot apărea în fluxurile informaționale ale instituției, reducând astfel întârzierile     în procesul decizional cu impact asupra activităților operative și va asigura accesul online la serviciile publice gestionate de AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE și retro-digitalizarea unui număr de cca. 6.000.000 DA/DI aflate in arhiva clasica si cu valoare operațională prezentă pentru a facilita rezolvarea cererilor beneficiarilor  în mod operativ. (corespunde rezultatului așteptat R7 din ghid)
           

     
         
    
    3.  Îmbunătățirea abilitaților si cunoștințelor personalului AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE în domeniul managementului calității și performanței precum și pentru utilizarea sistemelor informatice dezvoltate prin proiect. (corespunde rezultatului așteptat R12 din ghid)
 
       Activitatea 1. Implementarea unui sistem informatic integrat de management al calității și performanței
Se va implementa un sistem informatic integrat de management al calității și performanței care va asigura gestiunea, monitorizarea și evaluarea continuă a calității și performanței AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTERGITATE cu următoarele componente:
  •        componenta unificată de control managerial intern și management integrat al calității, ce va asigura următoarelefuncționalități generale:
-       Definirea obiectivelor
-       Definirea rapidă a structurii organizaționale
-       Actualizare a structurii în caz de modificări
-