CONFLICTE DE INTERESE

 

În această secţiune, fac obiect al publicării hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile.

Secţiunea se află în permanentă actualizare, pe măsură ce hotărârile judecătoreşti pronunţate în recurs (irevocabile) sunt redactate de instanţele de judecată. Precizăm ca aceste hotărâri nu se comunică din oficiu, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.

De asemenea, menţionăm că, în situaţia în care instanţele de recurs au menţinut soluţiile instanţelor de fond, fac obiect al publicării sentinţele judecătoreşti pronunţate de aceste instanţe (rămase definitive şi irevocabile prin respingerea recursurilor formulate).

9.571.848

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 24.06.2021