CONFLICTE DE INTERESE

 

Stadiu dosare in procedura, conform Legii nr. 144/2007, republicata

DOSAR NR. 7348/S/II/14.02.2013 PRIVIND PE VOICU VICTOR

23 decembrie 2016, 13:00

DOSAR NR. 7348/S/II/14.02.2013 PRIVIND PE VOICU VICTOR

Funcția: Director în cadrul Centrului de Cercetări Științifice Medico-Militare al Ministerului Apărării Naționale

Obiect:  Încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă

STARE DE FAPT: VOICU VICTOR a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât, în perioada exercitării funcției de conducere, acesta, având un interes personal de natură patrimonială ce a influențat îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi reveneau, a semnat trei contracte de prestări servicii încheiate de Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare al Ministerului Apărării Naționale cu o societate comercială la care soția sa deține calitatea de acționar și funcția de cenzor.

În baza contractelor de prestări servicii încheiate, societatea comercială a încasat suma totală de 52.960 Lei.

https://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?PID=20&NewsID=1410

 

Soluție A.N.I.:  VOICU VICTOR a încălcat dispozițiile art. 70 din Legea nr.161/2003, potrivit cărora „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”.

Solutie Instanta:  CURTEA DE APEL BUCUREȘTI

Informatii detaliate privind acest dosar:

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000310792&id_inst=2


Solutie Instanta : 
  INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE A ROMANIEI
Informații detaliate privind acest dosar: 
http://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000310792


Back

7.709.905

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 14.08.2019