Cooperare națională

PROTOCOLUL DE COLABORARE ÎNTRE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE ȘI AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI

30 decembrie 2016, 10:00

Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Agenția Națională de Integritate au semnat un Protocol de colaborare care se va derula pe baza unui parteneriat activ, urmând să se desfășoare pe următoarele paliere:

- furnizarea de informații și înscrisuri, în conformitate cu atribuțiile ce le revin, potrivit legii liberului acces la informaţiile de interes public;

- asigurarea transparenţei actului administrativ privind modalitatea de gestionare a banului public, în vederea asigurării exercitării funcțiilor și demnităților publice în condiții de imparțialitate, integritate, transparență prin susținerea activității de control al averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcțiilor respective și a verificării conflictelor de interese, precum și de sesizare a incompatibilităților;

- efectuarea de controale de către echipe mixte, în vederea sesizării inexistenţei sau existenţei unor date eronate în cadrul declaraţiilor de avere şi/sau interese.

Semnarea Protocolului se înscrie în demersurile celor două instituţii de sporire a transparenţei în administraţia publică, în scopul creşterii încrederii cetăţenilor în servicul public şi, totodată, de eliminare a deficienţelor privind respectarea legislaţiei în vigoare.
Back

9.144.855

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 12.04.2021